Vatandaşlık İşlemleri

1- Vatandaşlıkla ilgili başvurular hangi makamlara yapılır?

Yurt içinde ikamet ediyorsanız bulunduğunuz ilin Valiliğine, yurt dışında ise dış temsilciliklerimize müracaat etmeniz gerekmektedir.

2- Vatandaşlık başvurularına ilişkin evrakların Genel Müdürlüğe intikal edip etmediği öğrenilebilir mi?

Genel Müdürlüğümüz Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünden doğrudan veya telefon ile bilgi alabilirsiniz

3- Vatandaşlık başvuru dosya numarası öğrenilebilir mi?

Genel Müdürlüğümüz Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünden doğrudan veya telefon ile bilgi alabilirsiniz

4- Vatandaşlık işlemleri hakkında bilgi edinilebilmesi mümkün müdür?

Genel Müdürlüğümüz Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünden doğrudan veya telefon ile bilgi alabilirsiniz

5- Vatandaşlığı kazanma işlemleri ne kadar sürede sonuçlandırılır?

Vatandaşlık başvurularında aranılan belgelerin eksiksiz olması durumunda makul bir süre içerisinde işlem tamamlanmaktadır. Aksi takdirde eksik olan bilgi ve belgelerin kurum ve kuruluşlardan temin edilmekte olup işlemin sonuçlandırılması temin süresine göre değişmektedir.

6- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden vatandaşlık işlemlerinin sonuçlanmasına ilişkin tebligatı elden alabilir miyim?

İşlemleriniz sonuçlandığında başvuru makamlarınca tarafınıza duyuru yapılmaktadır.

7- Kanun yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybı ile seçme hakkı ile Türk Vatandaşlığının kazanılması ya da kaybına ilişkin başvurularda gerekli belgeler nelerdir?

Vatandaşlık Hizmetleriile ilgili bölümlerden gerekli bilgileri alabilirsiniz.

8- Türk vatandaşı ana ya da babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığı kazanılması mümkün müdür?

5901 sayılı Türk Vatandaşlık Kanununun uyarınca Türk vatandaşı ana veya babadan doğanlar Türk vatandaşlığını kazanma hakkına sahiptirler. Bu yolda yapılacak başvuru üzerine gösterilen ana yada babanın Türk vatandaşı olduğu ilgilinin de bu ailenin çocuğu olduğu tespiti halinde Türk vatandaşlığını kazanırlar. Bu yolla vatandaşlığın kazanılmasına ilişkin bilgi ve belgelerin eksiksiz olması halinde işlemleri makul bir süre içerisinde tamamlanmaktadır. Aksi takdirde eksik bilgi ve belgeler ilgili kurum ve kuruluşlardan temin edilmekte olup işlemin sonuçlandırılması belgelerin temin süresine göre değişmektedir.

9- Bir Türk vatandaşı ile evlilik yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması mümkün müdür?

3 yıldan beri Türk vatandaşı ile evli olan ve halen evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilirler. Baş vuru üzerine yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda durumu uygun görülenler Türk vatandaşlığını kazanırlar, durumları uygun görülmeyenlerin ise talepleri reddedilir.

10- Türk vatandaşlığını muhafaza ederek yabancı bir devlet vatandaşlığına geçilebilmesi mümkün müdür?

Yabancı bir devlet vatandaşlığına geçmek üzere baş vuruda bulunmanız ve bu izin verilmesine ilişkin gerekli şartları taşımanız halinde Türk vatandaşlığınızı muhafaza kaydıyla yabancı bir devlet vatandaşlığına geçmenize izin verilebilir.

11- Türk Vatandaşlığını kazanma başvurusu sırasında yaşı küçük olmakla birlikte işlemlerin devamı sırasında reşit yaşa gelen çocuklar için ne yapılmalıdır?

Anne ve babalarına bağlı olarak vatandaşlık durumları incelenen küçük çocukların, vatandaşlık işlemleri sonuçlanmadan reşit yaşa gelmeleri halinde, müracaat makamlarına bilgi verilerek adlarına vatandaşlık dosyasının düzenlenmesi gerekir.

12- Vatandaşlık işlemlerimin makul sürede sonuçlandırılabilmesi için ne yapılabilir?

Başvuru tarihinden sonra yapılan adres değişikliklerinizi bildirmeniz, İkamet sürelerinizin yenilenmesi halinde ikamet tezkerenizin noter tasdikli bir örneğinin, medeni halinizde değişiklik olduğu takdirde buna ilişkin belgelerin, çocuğunuzun doğması halinde doğum belgesinin tasdikli birer örneklerini dilekçeniz ekinde Genel Müdürlüğümüze göndermeniz gerekmektedir.

13- Türk vatandaşlığını kazanma talebinin reddi halinde tekrar müracaat edilmesi mümkün müdür?

Red sebeplerinizle ilgili olarak, durumunuzda herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, müracaatınızı yenileyebilirsiniz

14- Yeniden Vatandaşlığa Alınmaya ilişkin başvurularda gerekli belgeler nelerdir?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü'ne şahsen müracaat edilebilir veya http://www.nvi.gov.tr adresinden bilgi alabilirsiniz.