DUYURU
20/11/2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında;
İlimiz, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile bağlı İslahiye, Nurdağı, Şahinbey ve Şehitkamil İlçe Nüfus Müdürlüklerinde çalıştırılan 5 adet taşeron işçinin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin hak sahipleri ile ilgili olarak; 02.01.2018-11.01.2018 tarihleri arasında başvuruda bulunanlar arasında 04.12.2017 tarihi itibariyle çalışmakta olan ve aşağıda isimleri belirtilen personelin, tespit komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde aranılan şartları taşıdığı ve sınava girmeye hak kazandıkları ilan ediir:
T.C. Kimlik No
Adı Soyadı
Başvuru Durumu
15946277270
SEBAHAT TEKATLI
Kabul
17264054526
NUH AKASLAN
Kabul
17465048140
MAHMUT SÖNMEZ
Kabul
31558577034
HALİL İBRAHİM YILMAZ
Kabul
49033890196
ABDULKADİR VURUR
Kabul