Ölüm İşlemleri

1- Hastanede ölen birisinin ölümü nüfus kayıtlarına nasıl tescil edilir?

Hastanelerde ölen kişilere ait ölüm tutanakları o kurumlarda görevli memurlarca düzenlenerek hastanenin bulunduğu yerdeki nüfus idaresine gönderilmek suretiyle ölüm aile kütüklerine işlenir.

2- Ölüm evrakı bende ve nüfus kütüklerine tescil edilmesini istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?

Ölüm belgesi ile birlikte yerleşim yerindeki nüfus idaresine başvurulması gerekir.

3- Çok eski tarihte ölmüş bir kişi nüfus kütüklerinde sağ görünüyor ölümü nüfus kütüklerine tescil ettirmek için ne yapmak gerekiyor?

Ölmüş olduğu halde aile kütüklerinde sağ görülenlere ait ölüm tutanakları, ölüm olayını gösterir belge ile başvurulması halinde nüfus müdürlüklerince düzenlenir ve gerekli işlem yapılır. Herhangi bir belge ibraz edilememesi durumunda ölüm beyanının doğruluğu nüfus müdürlüklerince tahkik ettirildikten sonra düzenlenecek ölüm tutanağı, mülkî idare amirinin emri ile işleme konulur.

4-Ölüm olayını bildirmekle yükümlü olanlar kimlerdir ?

Ölüm olayın bildirilmesi; Ölüm olayının haber alındığı tarihten itibaren 10 gün içinde nüfus müdürlüklerine yetkililerce bildirilmesi gerekmektedir.
Ölüm olayını bildirmekle yükümlü olanlar;

a)köylerde muhtarlar(Sağlık ocağı bulunmayan köylerde)

b)Hastanelerde hastane baştabipliği

c)Şehir, kasaba ve sağlık kuruluşu bulunan yerlerde Umumi Hıfzısıhha kanunu gereğince gömme izni verenler.