Evlilik İşlemleri

1- Evlenmek için hangi belgeler gerekiyor?

a) İki örnek olarak düzenlenen evlenme beyannamesi

b) Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği

c) Resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınacak sağlık raporu/resmi sağlık kurulu raporu

ç) Rıza belgesi

d) Vesikalık fotoğraf

e) Nüfus kayıt örneği veya evlenme ehliyet belgesi

2- Evlenme müracaatı nerelere yapılır?

Birbiri ile evlenmeye karar vermiş olan kadın ve erkeğin, oturdukları yer evlendirme memurluğuna müracaatları esastır. Ancak, evleneceklerin ayrı illerde bulunması veya birinin yurt dışında olması gibi hallerde ayrı ayrı müracaat da mümkündür

3- Evlenme için sağlık raporu nerelerden alınır?

Evlenmeye engel hastalık bulunmadığına dair sağlık raporları, sağlık ocakları, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinden alınmalıdır.

4- Evlendikten sonra bekar nüfus cüzdanlarımız ne kadar geçerlidir ?

Evlenme nüfus kütüklerine tescil edilir edilmez, nüfus cüzdanlarının değiştirilmesi gerekmektedir.

5- Yurtdışında yabancı veya Türk ile evlendiğim zaman, Türkiye'deki kayıtlarıma nasıl ve ne zaman tescil ettirmem gerekiyor?

Yurt dışında yabancı yetkili makam önünde yapılan evlenme, o yerdeki Türkiye Cumhuriyeti Dış temsilciliklerine eşlerden biri tarafından bildirilir. Bildirim evlenmeyi yapan yetkili makamlardan alınacak evlenme belgesinin o yerdeki konsolosluğa verilmesiyle yapılır. Evlenmenin yapıldığı yerde Türkiye Cumhuriyeti Temsilciliği bulunmadığı takdirde yabancı makamlardan alınan belge, yurt içinde her hangi bir ilçe nüfus müdürlüğüne verilmek suretiyle de evlenme bildirimi yapılabilir. Bu belgeye dayanılarak evlenme bildirimi düzenlenmek suretiyle evlenme aile kütüklerine tescil edilir.

6- Yurt dışında yabancı birisi ile evleneceğim, benden evlenme ehliyet belgesi istiyorlar. Nasıl alabilirim?

Nüfusta kayıtlı olduğu nüfus idaresinden yada bulunduğu yerdeki nüfus idaresinden evlenme ehliyet belgesi alınabilir.

7- Evlenme belgeleri ne kadar süre geçerlidir?

Evlenme yapılmasına ilişkin olarak tanzim edilen belgeler Ülkemizde altı ay süre ile geçerlidir. Yabancı ülkelerdeki geçerlilik süresi o ülkenin milli kanunlarını ilgilendirmektedir

8- 15 yaşında birisi evlenebilir mi? Evlenme yaşını kim neye göre tayin eder?

Medeni Kanunun 124 üncü maddesine göre; onbeş yaşındaki küçüğün evlenmesi mümkün değildir.

9- Evlenme cüzdanı sadece evlenme sırasında mı verilir?

Evlenme töreni biter bitmez evlendirme memurluğunca verilmesi gerekmekte ise de, evlenmenin nüfus kütüklerine tescilinden sonra da ilgililerin müracaatları halinde nüfus müdürlüğünce de verilmektedir.

10- Çocuklarımı evlenme cüzdanıma kayıt ettirmek istiyorum. Bunun için neler gereklidir?

Eşlerin çocukları olması veya eş ve çocukların bilgilerinde değişiklik olması halinde; nüfus müdürlüğüne yapılan müracaat üzerine uluslararası aile cüzdanında gerekli düzeltmeler ve eklemeler yapılır.

 

11-Kızlık Soyadımı kullanmak istiyorum ne yapmalıyım?

Evlenen kadın evlenme sırasında evlendirme memurluklarına veya evlendikten sonra ilçe nüfus müdürlüklerine müracaat ederek kızlık soyadı evlilik soyadının önünde taşıyabilir.

Kızlık Soyadı Dilekçesi

 

12-Eşimden boşandım hemen evlenebilir miyim?

Boşanmış bir kadının tekrar evlenebilmesi 300 günlük bekleme süresi vardır.Ancak;bu süre aile mahkemelerine müracaatları halinde kısaltılabilir veya kaldırabilir.